edukacja jako relacja

EDUKACJA JAKO RELACJA

„Zasadnicze dla mnie pytanie brzmi: jak mogę przekazać swojemu dziecku poczucie, że ma ono istotną wewnętrzną wartość? Nazywamy to poczuciem własnej wartości”

Jesper Juul

W pracy edukacyjnej z dziećmi patrzymy na dzieci oczami Jaspera Juula. Jego przesłanie w myśleniu o relacji z drugim człowiekiem jest stale obecne w naszej szkolnej codzienności.

Wiemy, jak jest ważne, by zdjąć z dzieci ciężar naszych oczekiwań, by czuły się od nich wolne.

Dać dziecku wolność znaczy – wychować je w sposób wolny tak, by rozwinęło własną osobowość i niezależne istnienie. Tylko tak możemy przekazać mu, że ma istotną wewnętrzną wartość.

NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK 

Stawiając Relację na pierwszym miejscu odwracamy przyjęty porządek, który znamy z tradycyjnych szkolnych murów. Zmieniamy priorytety – NAJPIERW CZŁOWIEK – potem podstawa programowa.

Dziecko jest na pierwszym miejscu – Najpierw „Ja jako JA”, a potem dopiero moje umiejętności.

To wprowadza zupełnie nowy sposób myślenia i pracy nauczyciela. Gdzie wszystko jest inaczej niż w tradycyjnej szkole.

To zaproszenie do UWAŻNEJ RELACJI, gdzie jeden człowiek jest przy drugim człowieku. Nauczyciel staje się Towarzyszem, Bratnią Duszą, Wsparciem i Inspiracją w rozwoju. Jest jak ZRÓDŁO, przy którym można nabrać sił, zaufać sobie i zaplanować dalszą drogę.

POBYĆ ZE SOBĄ, a nie w szkolnej ławce

Wiemy, jak ważne jest dla dziecka, aby być naprawdę zauważonym. Dostrzegamy ogromną różnicę pomiędzy patrzeniem na kogoś a zauważaniem go.

Chodzi o takie patrzenie, które potrafi nazywać potrzeby dziecka i pomóc mu je komunikować. Chodzi o patrzenie, które wspiera i przywraca wiarę we własne siły. To BYCIE PRZY DZIECKU i TOWARZYSZENIE MU.

W takiej przestrzeni robi się miejsce na TROSKĘ. To troska wzajemna. Troska
dorosłego o dziecko. Troska dziecka o siebie i o inne dzieci. To także troska
dorosłego o samego siebie:

„Zaopiekuj się sobą. Daj sobie miłość, bliskość, czułość, a potem pokaż dziecku, jak to się dobrze troszczyć o siebie” Jasper Juul

Być ze sobą to SPOTKAĆ SIĘ W JEDNYM KRĘGU odkryć wspólnotę jaką jest
grupa. Zobaczyć PRZYJACIÓŁ, którzy akceptują, dbają o mnie i pozwalają mi
wyrażać siebie. To także doświadczenie konfliktu i tego, że możemy znaleźć
porozumienie.

Uczymy się takiej kultury rozwiązywania konfliktów, w której dzieci odkrywają, na czym polega DOBRA KOMUNIKACJA, jakie daje możliwości i wiele zmienia wokół mnie. To ważny czas na rozwijanie kompetencji miękkich i uczenie się współpracy z drugim człowiekiem, zwłaszcza wtedy, gdy ma inne zdanie.

DZIECKO POTRZEBUJE RÓŻNYCH RELACJI. Wtedy najwięcej dowiaduje się o
sobie i innych ludziach. Uczy się mówić o tym, co czuje i czego potrzebuje.

Pamiętając o swoich celach – jednocześnie uważamy, by „NIE CHOWAĆ SIĘ ZA SWOJĄ ROLĄ, ale po prostu być”. Tylko wtedy jest przestrzeń na bycie w
autentycznej relacji. Dzieci to czują i pięknie z tego czerpią.

To relacja która rozwija obie strony. Jak powiedział Jasper Juul: „Kto stawia wyłącznie na pytania, może się za nimi świetnie schować, ale nie nawiąże żadnego kontaktu”.

W ramach naszego Centrum zapewniamy warsztaty dla Dzieci i Rodziców, które
prowadzić będą Certyfikowani Trenerzy Familylab, w tym osoby stanowiące kadrę
naszej placówki.

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!
Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY  

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

Prowadzimy Polsko-Angielskie Przedszkole Reggio Emilia Ciekawska Hopsa Sówka

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy Drzewo Ciekawości Niepubliczną Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi oraz terapeutycznymi