edukacja jako rozwój

EDUKACJA JAKO ROZWÓJ

ROZWÓJ ROZUMIEMY ZNACZNIE SZERZEJ

niż w tradycyjnej szkole.

To rozwój nas wszystkich – dzieci, rodziców i nauczycieli. To nie tylko otwarty umysł naszego ucznia. To także OTWARTOŚĆ NAUCZYCIELA, jego refleksyjność, umiejętność słuchania, ale także elastyczność w myśleniu i patrzeniu na świat.

I jeszcze WSPÓŁPRACUJĄCY RODZICE, którzy doceniając nasz pomysł na pracę z dziećmi, rozwijają się wspólnie z nami. To wsparcie i zaangażowanie wynika z podobnego pragnienia, by w naszej szkole realizowane były wszystkie ważne dla naszej pracy wartości.

Rozwój postrzegamy także jako GOTOWOŚĆ DO ZMIAN i uczenia się w oparciu o swoje doświadczenia, zarówno te, które określamy jako sukces, jak i te z gatunku pomyłek i błędów. Bo mają tą samą wartość. Sprawiają, że stajemy się bardziej świadomi i kompetentni.

Odkrywając wciąż nowe przestrzenie w naszych twórczych poszukiwaniach –
Dajemy sobie PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW, ale nie popełniamy tych
samych. Bo jesteśmy uważni. Bo uczymy się, czerpiąc mądrość z własnych doświadczeń.

Stawiamy również na ROZWÓJ KOMUNIKACJI ponieważ tylko mówienie o swoich emocjach i komunikowanie potrzeb, pozwoli nam wszystkim rozwijać się w przestrzeni ważnych dla nas wartości.

Korzystamy z założeń Pedagogiki Reggio Emilia, Marii Montesorii oraz prof. Lilian Katz.

Dlatego nasz sposób pracy jest ROZWOJOWY I ROZWIJAJĄCY – elastyczny i „poszukujący”. Bez sztywnych scenariuszy, w oparciu o ważne, ale ogólne cele – podlega ciągłym zmianom i przeobrażeniom w zależności od potrzeb i spostrzeżeń nauczycieli, rodziców i dzieci. Wynika to z naszej otwartości na nową wiedzę i założenia, że DOBRO DZIECI jest zarówno punktem wyjścia, jak i celem dobrej edukacji.

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!
Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY  

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

Prowadzimy Polsko-Angielskie Przedszkole Reggio Emilia Ciekawska Hopsa Sówka

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy Drzewo Ciekawości Niepubliczną Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi oraz terapeutycznymi