filar pierwszy

Drzewo Ciekawości Polsko-Angielskie Centrum Przygodowej Edukacji Domowej

Poznań-Naramowice

To inspirujące środowisko, w którym podnosimy apetyt na zdobywanie wiedzy, dużo więcej niż szkoła!

Polsko-Angielskie Centrum Przygodowe Edukacji Domowej to kameralne, przyjazne i bezpieczne miejsce dla rozwoju dzieci uczących się w edukacji domowej, które chcą UCZYĆ SIĘ W GRUPIE, pozostając jednocześnie poza tradycyjnym systemem edukacji.

Centrum działa od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU; w godzinach 7.00 – 17.00.

To miejsce, gdzie dzieci z klas 0-3 realizują dużo więcej niż podstawę programową. Ponieważ pracują w sposób innowacyjny i twórczy, wykorzystując przy tym uznaną i sprawdzoną na całym świecie interdyscyplinarną METODĘ PROJEKTÓW EDUKACYJNO-BADAWCZYCH, inspirowaną podejściem prof. Lilian Katz

Metoda projektów to w naszej ocenie najlepsza forma pracy, ponieważ pozwala na uczestnictwo w ŻYWEJ, UCZĄCEJ SIĘ SPOŁECZNOŚCI, otwartej na indywidualnej aktywności każdego z jej członków. Wyzwala ona u młodych ludzi wzrost zaufania do siebie, dążenia do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętność krytycznego myślenia..

Jesteśmy także miejscem w którym codziennie uczymy JĘZYKA ANGIELSKIEGO!
Procesowi nauki języka obcego przewodzi lektor języka angielskiego, native
speaker oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Nasze dzieci otrzymują ŚWIADECTWO z niepublicznej szkoły podstawowej, osadzonej w obowiązującym systemie edukacji, a jednocześnie spędzają czas w przestrzeni edukacyjnej, która oferuje zdecydowanie więcej niż „szkolna ławka”.

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!
Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY ❤ 

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

Prowadzimy Polsko-Angielskie Przedszkole Reggio Emilia Ciekawska Hopsa Sówka

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy Drzewo Ciekawości Niepubliczną Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi oraz terapeutycznymi