filar drugi

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Drzewo Ciekawości

Nasza szkoła podstawowa to miejsce, które zapewnia wsparcie dzieciom, realizującym obowiązek szkolny
w systemie edukacji domowej

W ramach wsparcia dzieci otrzymują bezpłatne PODRĘCZNIKI wraz z KARTAMI PRACY, korzystają ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, biorą udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych.

Rodzicom zapewniamy DORADZTWO i WARSZTATY EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE oraz dostęp do miesięcznych ARKUSZY MONITORUJĄCYCH WIEDZĘ, które mogą wykorzystać w domowej pracy z dzieckiem.

Dwa razy w roku, na terenie naszej szkoły, organizujemy SPRAWDZIANY dla dzieci, weryfikujące znajomość podstawy programowej, realizowanej w naszym naramowickim Polsko-Angielskim Centrum Przygodowej Edukacji Domowej.

Podczas sprawdzianów szczególnie dbamy o dobrą, wspierającą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Troszczymy się, by wszystko odbywało się BEZ STRESU dla naszych uczniów, z ograniczeniem zbędnych formalności. W tych szczególnych dla dzieci chwilach, mogą być przy nich rodzice, także podczas pisania sprawdzianu.

Życzeniem naszym jest, by ta edukacyjna okoliczność, stała się do okazją do wspólnego spotkania z rodzinami naszych uczniów, a przez to i przybrała formę radosnego święta.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, pod koniec czerwca uczniowie otrzymają świadectwa promocyjne.
(Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 16 ust. 8 do 14. ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami z 23.01.2009 r. )

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!
Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY  

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

Prowadzimy Polsko-Angielskie Przedszkole Reggio Emilia Ciekawska Hopsa Sówka

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy Drzewo Ciekawości Niepubliczną Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi oraz terapeutycznymi